Miło nam poinformować, iż nawiązaliśmy współpracę z Robertem Żołędziewskim, Psychologiem sukcesu, trenerem i coach`em z certyfikatem ICI. Robert jest też aktorem znanym między innymi z roli kapitana Franciszka Dąbrowskiego w filmie „Tajemnica Westerplatte”.

Poniżej więcej informacji na temat szkoleń, jakie właśnie znalazły się w ofercie Em Event.

Opracowana przez psychologa zarządzania dr Dariusza Tarczyńskiego, autora książek: „Zrozumieć człowieka z wyglądu”, „Jak odczytać człowieka z wyglądu”, „Psychografologia” i „Słowa klucze”.

Ta nowatorska metoda wykorzystuje techniki interpretacji i analizy osobowości człowieka na podstawie jego wyglądu, wypowiedzi, cech pisma, zewnętrznych zachowań, której fundamentem jest trójpodział przestrzeni. Autor metody wyszedł przy jej opracowaniu z założenia, iż każde nasze zewnętrzne zachowanie jest projekcją naszych wewnętrznych potrzeb, można je więc w tym kierunku interpretować. Znajomość podstaw  NAO  jest pomocna w poprawie  skuteczności komunikacji, w negocjacjach, kreowaniu wizerunku własnego i firmy. Wzmacnia poczucie przewagi, usprawnia technikę sprzedaży i negocjacji. Główną zaletą metody NAO jest łatwość w przyswojeniu sobie jej zasad, możliwość natychmiastowego zastosowania w praktyce jak i natychmiastowej weryfikacji.

Praktycznie przydatne, w komunikacji, czy negocjacjach są takie elementy NAO jak:

 

  • analiza wypowiedzi – pozwalająca na pogłębioną interpretację wypowiedzi „klienta” w trakcie prowadzonych rozmów, uświadamia ona także, jak istotny wpływ na podświadomy odbiór oferty przez „klienta” mają nasze wypowiedzi;
  • analiza wyglądu – pozwalająca na pogłębioną interpretację osobowości „klienta” w zależności od preferowanego przez niego sposobu ubierania się, a także wskazanie, jak istotny wpływ na podświadomy odbiór oferty przez „klienta”, ma wygląd rozmówcy;
  • komunikacja niewerbalna – pozwalająca na pogłębioną interpretację osobowości „klienta” w zależności od sposobu gestykulowania, mimiki i przyjmowanych póz w trakcie rozmowy;
 • analiza socjotechniczna – pozwalająca na pogłębioną interpretację osobowości „klienta” w zależności od jego reakcji na bodźce, oraz realizacji schematów społecznego zachowania i ich odzwierciedlenia w reakcjach innych ludzi ( w oparciu o prace Roberta Cialdiniego i Erica Berna ).Metodyka prowadzenia zajęć:Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową, w sposób interaktywny, włączającą do udziału wszystkich uczestników szkolenia.

 

 • Dbając o jak najwyższy poziom nauczania podstawowym celem szkolenia, jest zdobywanie wiedzy przez praktyczną weryfikacje nabytych umiejętności.

Przykładowe tematy szkoleń:

 • Szkolenia dla kadry zarządzającej
 • Służące podnoszeniu kompetencji menadżerskich w zakresie: zarządzania i kierowania zespołem, kreowania wizerunku i wystąpień publicznych, technik negocjacyjnych, radzenia sobie z sytuacją kryzysową.

 

  • Coaching – pozafinansowe sposoby motywowania
  • Radzenie sobie ze stresem i asertywna komunikacja w biznesie
  • Wystąpienia publiczne z wykorzystaniem technik wpływu
  • Komunikacja w negocjacjach
  • Kształcenie kompetencji menadżerskich w zakresie zarządzania zespołem
  • Rozwój kompetencji przywódczych – osobowość Lidera
 • Dla kadry średniego szczebla
 • W obszarach: sprzedaży, komunikacji tak z klientem jak i zespołowej, współdziałanie w grupie, organizacji pracy.

 

 • Profesjonalna sprzedaż i negocjacje
 • Kształcenie kompetencji podnoszących efektywność zespołu
 • Komunikacja i budowanie relacji w zespole
 • Komunikacja rozmowy handlowe
 • Techniki NAO w sprzedaży
 • Telemarketing – profesjonalna sprzedaż przez telefon
  • Autoprezentacja, wystąpienia publiczne
  • Radzenie sobie ze stresem, asertywność
  • Profesjonalna komunikacja
  • Analiza osobowości na podstawie wyglądu i mowy ciała
  • Wykorzystanie analizy z wyglądu w kreowanie własnego wizerunku
 • Interpretacja ubioru jako źródło informacji o człowieku – skuteczna komunikacjaPrzykład szkoleniaCele szkolenia:

 

 • Formuła warsztatu połączonego z wykładem. W ramach szkolenia z zakresu komunikacji w oparciu o techniki nieinwazyjnej analizy osobowości uwzględnia się rolę emocji w relacjach z klientem, ze szczególnym wskazaniem na postrzeganie problemów innych ludzi przez pryzmat własnych odczuć, jako jeden z czynników zakłócających komunikację.
 •  
  • Poznanie zasad skutecznego dialogu i standardów wpływających na jego jakość
  • Nabycie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej istotnych do prowadzenia efektywnych rozmów z klientem
 • Poznanie niestandardowych technik z zakresu nieinwazyjnej analizy osobowości sprzyjających budowaniu relacji
 • Kreowanie postaw pozwalających na profesjonalne podejście do klienta

 

 

Z pozdrowieniami EMevent Team.