…Gdy ogranicza nas budżet, wtedy zaczyna się właściwa praca w naszej pracowni. Otóż nasz Team przygotowuje autorskie programy, dzięki kórym  nasi Klienci realizują sobie postawione cele, wśród nich:

Budowa zespołu;

Motywacja;

Integracja;

Podziękowanie;

Poprawa wizerunku pracodawcy względem zespołu;

Mimo, iż dysponujemy niskim budżetem, każdy program pisany jest na indywidualne zamówienie. Oznacza to, że oczywiście korzystamy z wypracowanych przez lata w naszej pracowni standardów i schematów, jednak główny rdzeń wydarzenia tworzony jest indywidulanie w oparciu o nasz całkiem nie mały magazyn.

Należy też nadmienić, że są dolne granice budżetów, poniżej których nie podejmujemy się realizacji przedsięwzięcia, ale też niski budżet nie oznacza calkowitej rezygnacji z evntu…

Z już powoli świątecznymi pozdrowieniami,
Zespół Em Event.